Honorata Łukaszewska – tańcząca psycholożka

<img class=” wp-image-106″ src=”

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Jestem zaszczepiona przeciw COVID-19

(fot. Krzysztof Fabiański)

FACE__MG_9765

Jestem magistrem psychologii (specjalność: psychologia kliniczna; Uniwersytet SWPS ),

praktykiem SE w trakcie szkolenia, poziom advanced (Somatic Experiencing®, ITP) oraz

facylitatorem EmotionAid® (Instytut Terapii Traumy Izrael)

FACE_IMG_7495

Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing oraz członkiem Association for Contextual Behavioral Science Polska (ACBS Polska).

Obecnie pracuję w Centrum Psychoterapii Integralnej i w gabinecie prywatnym. Do niedawna byłam zatrudniona jako psycholog w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

Doświadczenie w psychoterapii tańcem i ruchem zdobyłam :

 • na trzyletnim podyplomowym szkoleniu DMT/DMP (Polski Instytut DMT), które obejmowało teorię i praktykę DMT, analizę i obserwację ruchu, metodologię badań klinicznych DMT, etykę, psychoterapię, teorię procesu grupowego, psychopatologię, psychologię rozwojową, anatomię doświadczalną i superwizję grupową (łącznie 690h) oraz superwizję indywidualną (25h) i staż kliniczny (150h)
 • na rocznym kursie Life/Art-Process® (U.Schorn, Kined)
 • na rocznym szkoleniu Improwizacja Tańca i Symbolika Ciała dr D. Kapperta (Institut für Tanz und Bewegungsdynamik Essen)
 •  na licznych szkoleniach z choreoterapii w Polskim Stowarzyszeniu Choreoterapii,
  którego byłam wieloletnim członkiem
 • na szkoleniu z analizy labanowskiej Discover your Personal Movement in Polish Dance Theater. Laban Movement Analysis i Laban Notation (Gruntvig/ PTT)
 • na szkoleniach instruktorskich tańców w kręgu
 • podczas współpracy w ramach choreoterapii z seniorami (Klub Ludzi III Wieku Świerczewski Krąg, Okręgowa Izba Radców Prawnych -Klub Seniora)
 • podczas współpracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w ramach choreoterapii (Stowarzyszenie NA TAK, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin AMIKUS, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością POTRAFIĘ WIĘCEJ)
 • podczas prowadzenia własnych regularnych grup terapii tańcem i psychoterapii oraz warsztatów rozwojowych.

Wiedzę i umiejętności kliniczne pogłębiałam i pogłębiam m.in. na następujących szkoleniach:

 • Somatic Experiencing®  (po III roku szkolenia certyfikacyjnego w Instytucie Terapii Psychosomatycznej)
 • Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch/ Prewencja nadużyć seksualnych dzieci (Uniwersytet Ulm)
 • Emotion Aid® – pierwsza pomoc emocjonalna (kurs certyfikowanych facylitatorów  w International Trauma-Healing Institut/ Polskim Stowarzyszeniu Somatic Experiencing)
 • warsztaty autorskie pracy z dotykiem Yuri Zelez (Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing)
 • warsztaty psychoonkologiczne (WCO)
 • Seksualność dzieci i młodzieży (Michał Pazdał; SWPS)
 • Seksualność osób dorosłych (Michał Pazdał; SWPS)
 • Psychologiczne aspekty zaburzeń funkcjonowania seksualnego (I.Cisek; SWPS)
 • Psychologia zeznań świadków (SWPS)
 • szkolenia z Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT
 • Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości -2, MMPI®-2 (M.Matkowski; SWPS)
 • Pomoc w sytuacji straty dziecka. Interwencja Kryzysowa. Śmierć i proces żałoby (Fundacja By dalej iść)
 • Choreoterapia agresji (Kined)
 • Warsztat Terapeutyczny w konwencji jungowskiej Kobiecość/Męskość (D. Koziełło; PSCh)
 • Ruch Autentyczny ?Podróż w nieświadome? (H. Folberth-Reinprecht; PSCh)
 • Terapia tańcem (J. Bunney, PSCh)
 • Terapia tańcem dla instruktorów (A. Pohlmann; T.Wetzorke; PSCh)
 • Zastosowanie tańców w kręgu w choreoterapii (Z. Pędzich; PSCh)
 • Świadomość ciała. Anatomia doświadczalna (M.Stańczak; PSCh)
 • Mindfulness and compassion (J. Wahl)
 • Art-Kinesiology TM (Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii)

Regularnie pogłębiam znajomość technik tanecznych i świadomości ciała na praktycznych.
Mam doświadczenia z gaga, taichi, metodą Feldenkraisa, warsztatem 5 Rytmów®
, jogą, uczestniczyłam w rozmaitych warsztatach tańców etnicznych, tańców w kręgu/ circle dance,
tańca współczesnego, BMC®
, Gyrokinesis®, butoh, contact improvisation itd. Jestem miłośniczką flamenco, tańca orientalnego, afro dance i teatru tańca – od lat fanką Polskiego Teatru Tańca.
Tańczę też i śpiewam ze wspólnotą Wielbienie. 
Jestem choreografem Zespołu Tanecznego PROMYK PROMYK

Superwizuję się głównie u superwizorów współpracujących z Instytutem Terapii Psychosomatycznej.

Prowadzę sesje w języku polskim i niemieckim.

Wybrane dyplomy:

Diploma PSYCHOLOGY _Lukaszewska Honorata

certyfikat Emotion Aid_ Lukaszewska Honorata

certyfikat Emotion Aid_ Lukaszewska Honorata

DMKindesmissbrauch_Lukaszewska_15_03_1971

T zaświadczenie ukończenia_Lukaszewska Honorata