polonez polonez2

Unieście 2021 Jerusalema

Po bardzo dobrych, wieloletnich doświadczeniach z seniorami w Klubie Ludzi III Wieku “Świerczewski Krąg” i Klubu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych zapraszam inne społeczności
na choreoterapię dla seniorów. Są to zajęcia pozwalające cieszyć się byciem z innymi,
byciem aktywnym i twórczym.
Taniec jest metodą na zachowanie jak najdłużej nie tylko formy fizycznej ale i psychicznej,
co potwierdzają najnowsze badania. Zapobiega objawom demencyjnym: zaburzeniom pamięci, nastrojom depresyjnym, chorobom krążeniowym, bólom napięciowym itd. Choreoterapia nie wymaga kondycji fizycznej, w razie potrzeby zajęcia mogą być prowadzone na siedząco. Pozwala przeżywać piękno muzyki, estetyki ruchu bez bycia ocenianym i bez porównywania się. Wzmacnia poczucie wspólnoty.

Na zajęciach z choreoterapii proponuję ćwiczenia oddechowe, automasaże,  podróże w wyobraźni, łagodne ćwiczenia ruchowe i taneczne, improwizacje taneczne, ruchowe ćwiczenia relaksacyjne, techniki świadomości ciała, uproszczone choreografie tańców w kręgu i tańców ludowych z różnych kultur.

Potrzebna jest ciepła, przewietrzona, bezpieczna sala z odpowiednią podłogą lub wykładziną, karimaty, ew. sprzęt rehabilitacyjno-sportowy.

Tańce w kręgu i animacje taneczne, to propozycja na takie wieczory taneczne, kiedy chcemy zadbać, aby na parkiecie ośmieliły się zaistnieć wszyscy, nie tylko pary, nie tylko osoby sprawne. Sprawia,
że można odbyć podróż w wyobraźni w bardzo egzotyczne regiony, ponieważ proponuję muzykę
z różnych zakątków świata: tańce bałkańskie, hebrajskie, słowiańskie, celtyckie, cygańskie, polskie…